Produse de morarit, amidon si produse amilacee

SEAP
ID:
CAN1030656
Data:
19/03/2020
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
15600000-4 - Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)
Valoare:
169.047,84 RON
Descriere:
Valoarea maxima totala a acordului cadru este de 172.177,20 ron fara TVA ,Valoarea minima totala a acordului cadru este de 7.174,05 ron fara TVA . Valoarea minima/maxima a acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime se regasesc in Caietul de sarcini , atasat in sectiunea Documente. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru,atasat in sectiunea Documente, este: Valoarea minima a contractului subsecvent este de 7.174,05 ron -valoare maxima totala a contractului subsecvent este de 43.044,30 ron RON fara TVA ,garantie participare 774,78 ron Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:19 Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor .Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit ,invocat mai sus.
Loturi:
stradaGHEORGHE ASACHI NR.2 ,GALATI
Default lot
Valoarea maxima totala a acordului cadru este de 172.177,20 ron fara TVA ,Valoarea minima totala a acordului cadru este de 7.174,05 ron fara TVA . Valoarea minima/maxima a acordului cadru, precum si cantitatile minime si maxime se regasesc in Caietul de sarcini , atasat in sectiunea Documente. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru,atasat in sectiunea Documente, este: Valoarea minima a contractului subsecvent este de 7.174,05 ron -valoare maxima totala a contractului subsecvent este de 43.044,30 ron RON fara TVA ,garantie participare 774,78 ron