SERVICII DE PUBLICITATE IN PRESA SCRISA SI AUDIO VIZUALA

SEAP
ID:
SCNA1028234
Data:
27/11/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova / Dolj
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
Valoare:
99.420 RON
Descriere:
Servicii de publicitate in presa scrisa si audio vizuala – conform solicitarilor din caietul de sarcini Termenul limita până la care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificari/informațiilor suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 4 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, dată ce se va menționată în anunțul de participare simplificat. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari este de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Valoarea estimata a contractului: 235.295 lei, fara TVA.
Loturi:
33.614 RON
Craiova
Servicii de editare şi difuzare a evenimentelor Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, într-un ziar regional, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate
Servicii de editare şi difuzare a evenimentelor Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, într-un ziar regional, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor subordonate - conform caiet de sarcini
50.420 RON
Craiova
Servicii privind producţia audio video în vederea difuzării stadiilor de execuţie a lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Dolj, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii CJ Dolj şi a instituţiilor subordonate
Servicii privind producţia audio video în vederea difuzării stadiilor de execuţie a lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Dolj, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii CJ Dolj şi a instituţiilor subordonate - conform caiet de sarcini
50.420 RON
Craiova
Servicii de producţie audio-video în difuzarea anunţurilor cu caracter informativ, dispoziţii de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare, proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii publice, comunicate de interes general, etc.
Servicii de producţie audio-video în difuzarea anunţurilor cu caracter informativ, dispoziţii de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare, proiecte de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii publice, comunicate de interes general, etc. - conform caiet de sarcini
33.614 RON
Craiova
Servicii publicitate media constând în derularea unor activităţi de publicitate media pe bază de comenzi ferme, prin publicarea în presa locală, prin anunţuri, a acţiunilor de interes public privitoare la activitatea autorităţii contractante
Servicii publicitate media constând în derularea unor activităţi de publicitate media pe bază de comenzi ferme, prin publicarea în presa locală, prin anunţuri, a acţiunilor de interes public privitoare la activitatea autorităţii contractante - conform caiet de sarcini.
16.807 RON
Craiova
Servicii de editare şi difuzare a evenimentelor şi manifestările culturale, artistice, educative şi sportive ale Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, într-un ziar local, având drept scop informarea opiniei publice
Servicii de editare şi difuzare a evenimentelor şi manifestările culturale, artistice, educative şi sportive ale Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, într-un ziar local, având drept scop informarea opiniei publice - conform caiet de sarcini
50.420 RON
Craiova
Servicii de publicare în presa scrisă a advertorialelor referitoare la stadiile de execuţie a lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor
Servicii de publicare în presa scrisă a advertorialelor referitoare la stadiile de execuţie a lucrărilor de investiţii ale Consiliului Judeţean Dolj şi instituţiilor subordonate, având drept scop informarea opiniei publice asupra desfăşurării activităţii Consiliului Judeţean Dolj şi a instituţiilor respective - conform caiet de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro