Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Verificare tehnica de calitate si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor) si execuţie lucrări pentru realizarea investiției „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BECIU, JUDETUL TELEORMAN”

SEAP
ID:
SCNA1026930
Data:
08/11/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Beciu
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
4.519.823,54 RON
Descriere:
Serviciile de proiectare si Lucrarile de executie aferente proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BECIU, JUDETUL TELEORMAN” au ca scop modernizarea strazilor pe o lungime totala de 4296 ml. Toate detaliile tehnice se regasesc in Documentatia tehnica care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimată a contractului este de 4.601.019,82 lei fără TVA, așa cum reiese din devizul general al proiectului: • 4.472.282,82 lei fără TVA – Executie lucrari; • 121.537 lei fără TVA –Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Verificare proiect; • 7.200 lei fără TVA – Asistență tehnică din partea proiectantului. Durata de realizare a contractului: 13 luni, din care: - Durata de realizare a serviciilor: 1 luni de la Semnarea Contractului. - Durata de realizare a lucrarilor: 12 luni de la emiterea “Ordinului de incepere a lucrarilor” Perioada de garantie a lucrarilor este de 36 de luni. Durata de realizare a contractului nu contine si perioada de garantie a lucrarilor. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
Loturi:
COMUNA BECIU, JUDETUL TELEORMAN
Default lot
Servicii de proiectare si executie lucrarile de executie aferente proiectului “SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BECIU, JUDETUL TELEORMAN”, sistem de alimentare cu apa cu lungime totala de 8.450,04 m. Toate detaliile tehnice se regasesc in Documentatia tehnica care face parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimată a contractului este de 3.346.205,57 lei fără TVA, așa cum reiese din devizul general al proiectului: • 3.224.709,57 lei fără TVA – Executie lucrari; • 42.500 lei fără TVA – Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Verificare proiect; • 74.496 lei fără TVA – Asistență tehnică din partea proiectantului. Durata de realizare a contractului: 15 luni, din care: - Durata de realizare a serviciilor: 3 luni de la Semnarea Contractului. - Durata de realizare a lucrarilor: 12 luni de la emiterea “Ordinului de incepere a lucrarilor” Perioada de garantie a lucrarilor este de 36 de luni. Durata de realizare a contractului nu contine si perioada de garantie a lucrarilor. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10