Proiectare si executie „Reabilitare cladire Gradinita Poiana Sarata, Comuna Oituz, Judetul Bacau”

SEAP
ID:
SCNA1026448
Data:
01/11/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Oituz
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
Valoare:
997.500,45 RON
Descriere:
Obiectul contractului il constituie realizarea: • Serviciilor de proiectare – fazele: proiect tehnic (doc. tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, proiect tehnic si detalii de executie, caiete de sarcini pe specialitati, liste de cantitati de lucrari), asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, • Executia lucrarilor la: Lucrari de consolidare; Lucrari de reparatii interioare; Lucrari finisaje exterioare; Termoizolatii; Instalatii electrice; Instalatii sanitare; Instalatie incalzire; Centrala termica; Conducta montata ingropat. • Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; • Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. • Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
Sat Poiana Sarata, Comuna Oituz, Jud. Bacau
Default lot
Serviciile de proiectare tehnica si de asistenta tehnica din partea proiectantului: a). Intocmirea proiectului tehnic, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, pe baza solutiilor proiectate la faza studiu de fezabilitate (doc. tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, proiect tehnic si detalii de executie, caiete de sarcini pe specialitati, liste de cantitati de lucrari); b) Asigurarea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Execuţia lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare cladire Gradinita Poiana Sarata, Comuna Oituz, Judetul Bacau” se va realiza conform proiectului tehnic, pe baza solutiilor proiectate la faza studiu de fezabilitate. Cf. Devizului General intocmit la faza Studiu de fezabilitate, valoarea estimata a achizitiei este de 998.009,40 lei fara TVA, formata din: Etapa I (Servicii de proiectare - conform capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica din Devizul General) = 62.100,00 lei fara TVA, din care: • 46.100,00 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli cu proiectul tehnic si detaliile de executie; • 10.000,00 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli cu doc. tehnice pt. obtinerea avizelor/autorizatiilor; • 6.000,00 lei fara TVA, suma care reprezinta cheltuielile aferente asigurarii de asistenta tehnica din partea proiectantului; Etapa II (Executie lucrari - conform Devizul general) = 935.909,40 lei fara TVA, din care: • 922.078,40 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli din CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază – Cap. 4.1. Construcţii şi instalaţii; • 13.831,00 lei fara TVA – reprezentand cheltuieli din CAP 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. Termenul de executie al serviciilor si lucrarilor este de 24 luni, din care 4 luni - proiectare si 20 luni executie lucrari.