”Reparaţii curente la pavilionul M- Cămin militar” în imobilul 3497 Braşov

SEAP
ID:
SCNA1025415
Data:
17/10/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Sibiu
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Valoare:
1.316.468,72 RON
Descriere:
Lucrări de reparaţii curente la pavilionul M- Cămin militar” în imobilul 3497 Braşov, care presupun: finisaje interioare; instalaţii sanitare; instalaţii termice şi instalaţii electrice.
Loturi:
Imobilul nr. 3497 Braşov al U.M. 01924 Bucureşti, cu sediul în str. Feldioarei nr. 42, localitatea Braşov
Default lot
Proiectul constă în reparaţii curente la pavilionul M - Cămin Militar de Garnizoană. Clădirea are regim de înălţime S+P+4E, cu structură din cadre cu grinzi şi stâlpi din beton armat. Lucrările constă în reabilitarea a 50 de încăperi, fiecare cu grup sanitar propriu, dispuse pe cele 5 niveluri ale pavilionului. Lucrările sunt structurate pe categorii de lucrări, astfel: lucrări la finisajele interioare, lucrări la instalaţii sanitare, lucrări la instalaţiile termice şi lucrări la instalaţiile electrice. Oferta va respecta cerinţele caietului de sarcini si anexa privind listele de cantităţi de lucrări.