„Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in comuna Troianul, judetul Teleorman”

SEAP
ID:
SCNA1018938
Data:
02/07/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Troianul
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
Valoare:
6.889.225,46 RON
Descriere:
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere in comuna Troianul, judetul Teleorman” Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 6.947.311 lei fara TVA Cap.4.1. Constructii si instalatii 5.117.034 lei fara TVA Cap 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 77.100 lei fara TVA Cap 4.3 Utilaje, echipamente tehnoogice si functionale cu montaj: 1.572.021 lei fara TVA Cap. 4.5 Dotari: 43.495 lei fara TVA Cap.5.1.1. Lucrari de constructii aferente organizarii de santier: 137.661 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile
Loturi:
Comuna Troianul, Teleorman
Default lot
„SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA TROIANUL, JUDETUL TELEORMAN”