Execuția lucrărilor de construcție pentru INFIINTARE RETEA DE APE UZATE IN COMUNA BOGDAN VODA, JUDETUL MARAMURES

SEAP
ID:
SCNA1018341
Data:
20/06/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bogdan Voda / Maramures
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
Valoare:
4.807.034,58 RON
Descriere:
Se vor realiza, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic, respectiv: Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul INFIINTARE RETEA DE APE UZATE IN COMUNA BOGDAN VODA, JUDETUL MARAMURES Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu o Valoare estimata este de 6.040.859,78 lei. Cap. 2 Valoare estimata – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 79.028,53 lei fara TVA Cap. 4.1 Valoare estimata – Constructii si instalatii : 4.237.465,15 lei fara TVA Cap. 4.2 Valoare estimata – Montaj utilaj tehnologic: 292.465,93 lei fara TVA Cap. 4.3 Valoare estimata- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj : 1.377.541,11 lei fara TVA Cap. 5.1 Valoare estimata Organizare de Santier : 54.359,06 (5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier) Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din FISA DE DATE, respectiv 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata fara TVA: 6.040.859,78 Moneda:Ron
Loturi:
BOGDAN VODA
Default lot
Se vor realiza, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic, respectiv: Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul INFIINTARE RETEA DE APE UZATE IN COMUNA BOGDAN VODA, JUDETUL MARAMURES Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu o Valoare estimata este de 6.040.859,78 lei. Cap. 2 Valoare estimata – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 79.028,53 lei fara TVA Cap. 4.1 Valoare estimata – Constructii si instalatii : 4.237.465,15 lei fara TVA Cap. 4.2 Valoare estimata – Montaj utilaj tehnologic: 292.465,93 lei fara TVA Cap. 4.3 Valoare estimata- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj : 1.377.541,11 lei fara TVA Cap. 5.1 Valoare estimata Organizare de Santier : 54.359,06 ( 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier) Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din FISA DE DATE, respectiv 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea estimata fara TVA: 6.040.859,78 Moneda:Ron