Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajari interioare/exterioare, consolidare si modernizare imobil D+P+1E - pentru Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din str. Stefan cel Mare nr.133"

SEAP
ID:
SCNA1017720
Data:
10/06/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45220000-5 - Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)
Valoare:
3.951.347,11 RON
Descriere:
Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Amenajări interioare/exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+1E – pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța din str. Ștefan cel Mare nr. 133”. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si completarile ulterioare. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare: 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari cu cel mult 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
judetul Constanta
Default lot
Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Amenajări interioare/exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+1E – pentru Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Constanța din str. Ștefan cel Mare nr. 133”. Valoarea estimată a contractului este de 4.049.546,54 lei fără TVA si se compune din: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli cu utilitățile 69.750 lei fără TVA Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.4. Certificarea performanței energetice 4.650 lei fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 100.000 lei fără TVA 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 33.000 lei fără TVA Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații 2.823.384,40 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaj tehnologic 113.297,81 lei fără TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 755.318,73 lei fără TVA Alte cheltuieli 5.1. Organizare de șantier total din care: 150.145,60 lei fără TVA 5.1.1. Lucrări de construcții 40.000 lei fără TVA 5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului 110.145,60 lei fără TVA, conform devizului general .Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute, în valoare estimată de 329.286,05 lei fără TVA, precizată în buget (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modific contractului în condiţiile prev la art. 221 lg 98/2016. Descrierea lucrarilor este disponibila in cadrul prezentei documentatii de atribuire.