Servicii de proiectare tehnica, verificare tehnica şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Bloc de Garsoniere -str.George Cosbuc nr.8, Cugir, jud. Alba

SEAP
ID:
SCNA1016356
Data:
15/05/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cugir / Alba
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
38.832 RON
Descriere:
Servicii de proiectare tehnica, verificare tehnica şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Bloc de Garsoniere -str.George Cosbuc nr.8, Cugir, jud. Alba în cadrul Proiectului „INCLUZIV - investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir”, propus de oraşul Cugir în baza Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea - Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii romă reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Loturi:
ORASUL CUGIR
Default lot
Servicii de proiectare tehnica, verificare tehnica şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Bloc de Garsoniere -str.George Cosbuc nr.8, Cugir, jud. Alba în cadrul Proiectului „INCLUZIV - investiţie europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir.