Servicii de proiectare si executie lucrari pentru „RETEA DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, STATIE DE STOCARE SI STATIE DE TRATARE IN COMUNA DIDESTI, JUDET TELEORMAN”

SEAP
ID:
SCNA1013960
Data:
25/03/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Didesti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Valoare:
5.643.102,01 RON
Descriere:
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru RETEA DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, STATIE DE STOCARE SI STATIE DE TRATARE IN COMUNA DIDESTI, JUDET TELEORMAN Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 5.686.790,631 lei fara TVA Cap. 2.1 Alimentare cu energie electrica: 551.560 lei fara TVA Cap. 2.2 Drum acces: 86.517,500 lei fara TVA Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie: 69.900 lei fara TVA Cap. 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului: 28.980,157 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4.330.352,800 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje , echipamente tehnologice si functionale: 76.068,390 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 380.341,940 lei fara TVA Cap. 4.5. Dotari 43.263 lei fara TVA Cap. 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 119.806,844 lei fara TVA. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile
Loturi:
Comuna Didesti, judetul Teleorman
Default lot
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru RETEA DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, STATIE DE STOCARE SI STATIE DE TRATARE IN COMUNA DIDESTI, JUDET TELEORMAN Un Sistem de Alimentare cu apa unic, care sa asigure debitul si presiunea necesara pentru cele 3 sate componente (Didesti, Satu Nou si Insuratei) Schematic, sistemul de alimentare cu apa propus cuprinde urmatoarele obiecte : Sursa de apa – apa subterana din stratele de Fratesti captata prin 2 puturi (P1,P2). Conducta de legatura intre puturi – inclusiv aductiunea, care va transporta apa colectata de la cele 2 puturi la rezervorul de inmagazinare a apei ;L =180 m Gospodaria de apa avand ca obiecte : - Rezervor de inmagazinare a apei - 250 mc ; - statie de pompare + tratare ; - conducte tehnologice Reteaua de distributie a apei - din conducte de PEID cu diametre De = (140÷63) mm in lungime de 26001 m.