Proiectare tehnică , Asistență tehnică, Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și Execuție lucrări privind obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”

SEAP
ID:
SCNA1012163
Data:
06/02/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Raducaneni
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
Valoare:
1.350.165 RON
Descriere:
• Este necesar a se achiziționa în vederea realizării obiectivului de investiție„Reabilitare și modernizare Școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași” următoarele: - Servicii de întocmire a Proiectului tehnic, Detalii de execuție, Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor, Caiet de sarcini, DTAC - Servicii de Asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de derulare a lucrării și servicii de Verificare tehnică a proiectului tehnic si detaliilor de executie; - Executie Lucrări de construcții de instituții școlare . Valorea estimată a contractului de achiziție publică mai sus menționat, determinată în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform Devizului general este de 1.421.226 lei, fără TVA. Detalierea valorii estimative a contractului, fără TVA: -Proiect tehnic și detalii de execuție , inclusiv documentați pentru avize, autorizatii, acorduri – 11.580 lei; -DTAC- 3.500 lei; -Verificare tehnica de caliatate a proeictului tehnic și a detaliilor de execuție- 1.287 lei; -Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului de lucrări- 2.506 lei; -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului- 12.800 lei; - Cheltuieli pentru asiguraea utilitatilor necesare obiectivului- 194.650 lei ; -Cheltuieli pentru investiția de bază- 1.178.311lei; -Cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier - 16.592 lei. • C+M reprezintă 1.268.621 lei , fără TVA Investitia face obiectul Contractuluide finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Localaă, Subprogramul Modernizarea satului românesc nr.1203/20.02.2018/nr.1687/RG/06.03.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regional, Administrației Publice și Fonduri Europene și UAT-Comuna Raducaneni cu privire la finanțarea obiectivului de invesțtii „Reabilitare și modernizare Școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”; Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor- Zile : 6 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)
Loturi:
Școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași
Default lot
Prin aceasta investiție nouă se urmăresc următoarele: Se vor reabilita, extinde și recompartimenta corpurile de clădire existente, respectiv corp clădire școală și corp clădire grădiniță, rezultând un singur corp de clădire cu șase săli de clasă cu o capacitate maximă de 140 elevi, grupuri sanitare pentru elevi și pentru cadre didactice, spații de depozitare, centrală termică cu acces propriu, amenajare trotuare, alei, spațiu de parcare, amenajare spațiu verde. Indicatori fizici totali: a) Ac = 715,89 mp; b) Au = 566,89 mp; c) Regim de înălțime = P; d) POT = 12,62%; d) CUT = 0,126; e) Alei carosabile/parcare = 198,60 mp; f) Alei pietonale/trotuare = 380,53 mp; g) A spații verzi = 4.147,50 mp .
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro