EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE PROIECTULUI „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR.2”

SEAP
ID:
CAN1011398
Data:
06/02/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
Valoare:
6.254.025,37 RON
Descriere:
Se vor realiza lucrari de rezistenta, finisaje instalatii termice, electrice etc. Mansardarea se va realiza prin înăltarea podului înalt existent la corpul A, cu păstrarea structurii de rezistenţa existente, cu pereţi din zidărie de cărămidă confinată; Se vor executa reparatii ale zidariilor pentru închiderea fisurilor existente depistate în timpul. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu in a 10- a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
Loturi:
MUNICIPIUL BRASOV
Default lot
Se vor realiza lucrari de rezistenta, finisaje instalatii termice, electrice etc. Mansardarea se va realiza prin înăltarea podului înalt existent la corpul A, cu păstrarea structurii de rezistenţa existente, cu pereţi din zidărie de cărămidă confinată; Se vor executa reparatii ale zidariilor pentru închiderea fisurilor existente depistate în timpul