Elaborarea documentatiei tehnico-economice – faza PT, aferenta obiectivului de investitii ,, Valorificarea Cetatii Giurgiu si includerea acestuia intr-un circuit turistic ”

SEAP
ID:
SCNA1011053
Data:
08/01/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Giurgiu / Giurgiu
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)
Valoare:
155.000 RON
Descriere:
Municipiul Giurgiu se află în etapa de contractare a proiectului " Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse – Giurgiu ", Cod Proiect ROBG 424, aprobat pentru finantare in cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritara 2 - O Regiune Verde. Obiectivul de investitii il constituie "Valorificarea Cetatii Giurgiu si includerea acesteia intr-un circuit turistic". Se urmareste astfel, creșterea atractivității turistice in Euroregiunii Ruse-Giurgiu prin îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural care va contribui la bunăstarea economică a comunităților locale, va stimula economia și va conduce la un nivel mai ridicat al ocupării forței de muncă. Durata proiectului este 36 luni de la semnarea contractului. Conform prevederilor Programului INTERREG VA Romania-Bulgaria 2014 - 2020, dupa primirea Scrisorii de Notificare, cheltuielile efectuate pentru proiect sunt considerate cheltuieli de implementare si sunt decontate din bugetul proiectului. Municipiul Giurgiu a fost notificat de Biroul Regional de Cooperere Transfrontaliera Calarasi prin scrisoarea nr. 5759/26.03.2018, ca proiectul mentionat mai sus, a fost selectat pentru finantare. Pentru operationalizare este necesara achizitionarea serviciului de elaborare a documentatiei tehnico - economice, faza PT, aferenta obiectivului de investitii mentionat. Sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi atribuit: -Fondul European de Dezvoltare Regionala (85%) -Bugetul de Stat ( 13%) -Bugetul Local ( 2%).
Loturi:
Municipiul Giurgiu
Default lot
CANTITATILE, TIPURILE DE SERVICIII CE SE DORESC A FI ACHIZITIONATE SUNT DETALIATE IN DOCUMENTATIA TEHNICA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro