Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii:,, Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Cultural de Tineret in localitatea Cumpana, judetul Constanta''.

SEAP
ID:
SCNA1008970
Data:
27/11/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
2.663.449,43 RON
Descriere:
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii:,, Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Cultural de Tineret in localitatea Cumpana, judetul Constanta''. Valoarea estimata a contractului este de 2.666.378,00 lei fara TVA si este compusa din: - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- 530.686,00 lei; - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 59.230,00 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.033.643,00 lei - Organizare de santier: 42.819,00 lei.( Subcapitolul 5.1) Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 5270/11.07.2018 . Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
localitatea Cumpana, judetul Constanta''.
Default lot
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii:,, Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Cultural de Tineret in localitatea Cumpana, judetul Constanta''.