Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente proiectului „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR.1”

SEAP
ID:
CAN1011369
Data:
06/02/2019
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
Valoare:
1.812.212,44 RON
Descriere:
Execuţia de lucrări construcţii şi instalaţii la obiectivul de investiţii „EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA NR.1” Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 15 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.
Loturi:
MUNICIPIUL BRASOV
Default lot
Ofertantii au la dispozitie 6 luni pentru executia lucrarilor. Se vor executa lucrari in conformitate cu proiectul intocmit de DANINA STAR SRL si a caietului de sarcini, astfel: - REZISTENTA - extinderea constructiei spre NV - ACOPERIS - ZIDARIE - FINISAJE INTERIOARE - FINISAJE EXTERIOARE - INSTALATIE HIDRANTI INTERIORI - INSTALATII SANITARE INTERIOARE - INSTALATII SANITARE EXTERIOARE - INSTALATII TERMICE - INSTALTII ELECTRICE - UTILAJE SI ECHIPAMENTE conform Caietului de sarcini