Servicii de proiectare faza proiect tehnic, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Amplasare rețea țeavă corugată pentru asigurare scurgere ape pluviale și balastare drum local în satul Călcîi, comuna Oituz, județul Bacău”.

SEAP
ID:
SCNA1006617
Data:
19/10/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Oituz / Bacau
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45232130-2 - Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
Valoare:
543.090,3 RON
Descriere:
Servicii de proiectare faza proiect tehnic, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru amplasarea a 470 ml țeavă corugată pentru asigurare scurgere ape pluviale și balastarea drumului aferent dn satul Călcîi, comuna Oituz, județul Bacău”.
Loturi:
sat CALCII, COMUNA OITUZ, JUD. BACAU
Default lot
Autoritatea contractanta doreste achizitionarea serviciilor de proiectare, respectiv elaborarea Proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiilor pentru avize/acorduri/autorizatii, DTAC, DTOE, in conformitate cu situația din teren și soluțiile tehnice din SF, a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor si executia lucrarilor de canalizare a apelor pluviale, realizata din teava corugata cu lungimea de 470 m si balastarea drumului aferent.