Proiectare și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, ORAS ZIMNICEA"

SEAP
ID:
SCNA1006226
Data:
12/10/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Zimnicea
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
Valoare:
7.260.833,45 RON
Descriere:
Realizarea de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii: ,, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, ORAS ZIMNICEA”. Lucrari principale ce se vor executa pentru realizarea obiectivului : A. Amenajare/ Sistematizarea exterioara/Imprejmuire B. Modernizarea celor 2 corpuri de construcţie B.1 Structural B.2 Arhitectural B2.1 Functional B2.2 Finisaje interioare si exterioare B.3 Instalaţii (Instalatia de incalzire si ventilatie,instalatii electrice, alimentare cu apa si canalizare) C. Amenajare teren de sport multifunctional D. Loc de joaca Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 13 zile. Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazute la art. 160, alin.(2) din Legea nr. 98/2016, astfel cum a fost modificat prin OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, este de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea a ofertelor.
Loturi:
Scoala Gimnaziala NR.2, oras Zimnicea, Str. 1 Mai, nr. 11, Localitatea Zimnicea, Jud. Teleorman
Default lot
La stabilirea valorii estimate s-au avut in vedere sumele incluse în devizul general, astfel : - Lucrari.......................................................................7.061.350 lei fără TVA; - Proiect tehnic ..............................................................183.000 lei fara TVA; - Documentatie tehnica in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor conf.legislatiilor in vigoare pentru executia lucrarilor...........4.500 lei fara TVA; - Asistenta tehnica proiectant .......................................13.169 lei fara TVA. - Organizare de santier.................................................. 131.684 lei fara TVA. Contractul nu are ca obiect si furnizarea de bunuri pentru dotarea obiectivului de investitii. Suma alocata nu include furnizarea de bunuri pentru dotari. Dotarile fac doar obiectul proiectarii. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, pentru situatiile in care sunt incidente dispozitiile art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul devizului general Diverse si neprevazute a fost prevazuta suma de 400.018 lei fara TVA.