Studiul de Fezabilitate si documentatia tehnica pentru realizarea Obiectivului de investitii „Casa Naturii și a Tradițiilor locale din zona comunitatilor locale ale Parcului National Cozia”

SEAP
ID:
SCNA1004038
Data:
07/09/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brezoi / Valcea
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare:
67.500 RON
Descriere:
Studiul de Fezabilitate si documentatia tehnica pentru realizarea Obiectivului de investitii „Casa Naturii și a Tradițiilor locale din zona comunitatilor locale ale Parcului National Cozia” prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”. Tipul de actiuni finantabile in cadrul POIM : B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin).
Loturi:
La sediul prestatorului
Default lot
1 Studiu de fezabilitate + 1 Studiu Geo 1 Studiu Topo 1 Documentatie CU, 1 Documentatie avize si acorduri+ 1 Studiu de impact
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro