Executie lucrari - Modernizare si dotare Scoala Primara cu clasele I-IV si Gradinita in localitat Buciumi, judetul Salaj

SEAP
ID:
SCNA1002089
Data:
01/08/2018
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Buciumi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Valoare:
1.902.980,16 RON
Descriere:
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publia vand ca obiect: Executie lucrari - Modernizare si dotare Scoala Primara cu clasele I-IV si Gradinita in localitat Buciumi, judetul Salaj - conform deviz Executie de lucrari: compusa din: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 98.161 lei fara TVA, 4.1. Construcții și instalații :1.607.558 lei fara TVA, 4.2. Montaj utilaj tehnologic : 8.879 lei fara TVA4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj : 50.782 lei fara TVA, 4.4.Utilaj fara montaj si echipamente de transport: 4.479 lei fara TVA, 4.5. Dotari : 136.825 lei fara TVA, 5.1. Organizare de șantier : 6.059 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, pentru situatiile in care sunt incidente dispozitiile art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Loturi:
Localitate Buciumi , Jud. Salaj
Default lot
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de achizitie publia vand ca obiect: Executie lucrari - Modernizare si dotare Scoala Primara cu clasele I-IV si Gradinita in localitat Buciumi, judetul Salaj - conform deviz Executie de lucrari: compusa din: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 98.161 lei fara TVA, 4.1. Construcții și instalații :1.607.558 lei fara TVA, 4.2. Montaj utilaj tehnologic : 8.879 lei fara TVA, 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj : 50.782 lei fara TVA, 4.4.Utilaj fara montaj si echipamente de transport: 4.479 lei fara TVA, 4.5. Dotari : 136.825 lei fara TVA, 5.1. Organizare de șantier : 6.059 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, pentru situatiile in care sunt incidente dispozitiile art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.