4652686 - JUDETUL TELEORMAN / Alexandria

237 contracte in valoare de 1.977.967.271 RON / 407.828.303 EUR

Tip grafic

Interval

SCNA1055906 - ,,Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru unele obiective de investiţii - drumuri judeţene: Lot 1 - Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești (DJ 612) -Vârtoape - Trivalea Moșteni (DJ 504), km 9+509 - 22+473, Lot 2 - Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) - Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678”

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

155.082,6 RON

31.976 EUR

02

august

2021

SCNA1055705 - Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

28

iulie

2021

SCNA1055514 - Elaborare harti de risc: Lot 1 - Elaborare harti de risc natural pentru cutremure, Lot 2 - Elaborare harti de risc la alunecari de teren.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

26

iulie

2021

CAN1058911 - Servicii de elaborare documentații tehnico - economice/alte documentații pentru obiectivul de investitii „Vacanță pentru suflet în Teleorman”

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Licitatie deschisa

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

11

iulie

2021

SCNA1054345 - Autoturisme

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

290.000 RON

59.794 EUR

29

iunie

2021

SCNA1053363 - Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ701), km 14+540 – km 22+704 ( L= 8,164 km)

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

14.595.891,72 RON

3.009.462 EUR

04

iunie

2021

SCNA1052402 - Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

12

mai

2021

SCNA1049074 - Servicii elaborare studii: Lot 2 – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Teleorman.

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Anulata

0 RON

0 EUR

27

ianuarie

2021

SCNA1049060 - Servicii elaborare studii: Lot 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

79311000-7 - Servicii de studii (Rev.2)

Tipul contractului: Servicii

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

52.635 RON

10.853 EUR

26

ianuarie

2021

SCNA1047470 - Combustibil lichid ușor

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

Tipul contractului: Furnizare

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

18.552 RON

3.825 EUR

17

decembrie

2020

Pagina precedentaPagina urmatoare
Politica de confidentialitate