SCNA1011723 - Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)

4652686 - JUDETUL TELEORMAN

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Contract de achizitii publice

Tip procedura: Procedura simplificata

Stare: Atribuita

10.761.647,66 RON

2.218.896 EUR

28

ianuarie

2020

Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro