servicii financiar contabile

  SEAP
  ID
  DA1834285
  Data
  09 Mai 2011
  Valoare
  2.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Calarasi, Calarasi
  FurnizorTipul contractului
  -
  Cod CPVDescriere:
  Prestarea urmatoarelor servicii pentru o perioada de 8 luni, pana la finalizarea anului fiscal: Organizarea, conducerea, controlul si raspunderea desfasurarii in mod eficient a activitatii financiar contabile a achizitorului în conformitate cu prevederile legale in domeniu. Tinerea contabilitatii achizitorului, întocmirea conturilor anuale, respectiv bilanturile contabile, potrivit reglementarilor prevazute de Legea contabilitatii si de Regulamentul ei de aplicare si sa le prezinte clientului, la termen. Intocmirea declaratiilor cu caracter fiscal, impozitul pe salarii, contributiile la asigurari sociale, precum si celelalte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la fonduri speciale si transmiterea lor catre achizitor pâna la data de 15 ale lunii, pentru depunerea la termen. Exercitarea vizei de control financiar preventiv respectiv, exercitarea activitatatii prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora.
  Achizitii
  2.000 RON
  Cantitate: 8
  Unitate masura: bucata
  SERVICII CONTABILITATE
  SERVICII DE CONTABILITATE :Serviciile financiar-contabile se refera la: - organizarea, conducerea, controlul si raspunderea desfasurarii in mod eficient a activitatii financiar contabile a Achizitorului în conformitate cu prevederile legale in domeniu, in acest sens societatea de expertiza contabila asigura realizarea obligatiilor prevazute in Anexa 1 la prezentul contract, parte integranta a contractului. - tinerea contabilitatii achizitorului, întocmirea conturilor anuale, respectiv bilanturile contabile, potrivit reglementarilor prevazute de Legea contabilitatii si de Regulamentul ei de aplicare si sa le prezinte clientului, la termenul prevazut la art.8 al prezentului contract. - întocmirea declaratiilor cu caracter fiscal, impozitul pe salarii, contributiile la asigurari sociale, precum si celelalte impozite, taxe si varsaminte la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale si la fonduri speciale si transmiterea lor catre achizitor pâna la data de 15 ale lunii pentru depunerea la termen. - Exercitarea vizei de control financiar preventiv respectiv, exercitarea activitatatii prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;