Servicii de consultanță depunere cerere de finantare si management

  SEAP
  ID
  DA35424426
  Data
  03 Aprilie 2024
  Valoare
  260.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Tarnova, Arad
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Serviciile de consultanță în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate finanțat da Administrația Fondului pentru Mediu: Depunere: - consultanţă pentru înţelegerea condiţiilor programului de finanţare; - verificarea condiţiilor de eligibilitate (cheltuieli, activităţi, solicitant), în conformitate cu cerinţele programului; - consilierea beneficiarului la obţinerea/emiterea documentelor necesare depunerii proiectului, astfel încât acestea să corespundă cerinţelor de eligibilitate şi conformitate impuse de finanţator; - întocmirea/completarea aplicaţiei/cererii de finanţare şi a anexelor cererii de finanţare, cu excepţia celor care trebuie întocmite de experţi autorizaţi; - încărcarea Cererii de Finanţare şi a documentelor in aplicaţia informatică a proiectului; - Consultanţă pentru întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări; - consilierea beneficiarului pentru pregătirea documentatiei necesare semnării contractului de finanțare; Management: - asigurarea managementului proiectului în scopul realizării tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Contractul de Finanţare; - îndeplinirea sarcinilor specifice privind managementul proiectului, planificarea financiară, monitorizarea, raportarea, publicitatea proiectului, managementul riscului; - gestionarea eventualelor modificări sau situații neprevăzute în implementarea proiectului; - informarea echipe
  Achizitii
  260.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Servicii de consultanță depunere cerere de finantare si management
  Serviciile de consultanță în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate finanțat da Administrația Fondului pentru Mediu: Depunere: - consultanţă pentru înţelegerea condiţiilor programului de finanţare; - verificarea condiţiilor de eligibilitate (cheltuieli, activităţi, solicitant), în conformitate cu cerinţele programului; - consilierea beneficiarului la obţinerea/emiterea documentelor necesare depunerii proiectului, astfel încât acestea să corespundă cerinţelor de eligibilitate şi conformitate impuse de finanţator; - întocmirea/completarea aplicaţiei/cererii de finanţare şi a anexelor cererii de finanţare, cu excepţia celor care trebuie întocmite de experţi autorizaţi; - încărcarea Cererii de Finanţare şi a documentelor in aplicaţia informatică a proiectului; - Consultanţă pentru întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări; - consilierea beneficiarului pentru pregătirea documentatiei necesare semnării contractului de finanțare; Management: - asigurarea managementului proiectului în scopul realizării tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Contractul de Finanţare; - îndeplinirea sarcinilor specifice privind managementul proiectului, planificarea financiară, monitorizarea, raportarea, publicitatea proiectului, managementul riscului; - gestionarea eventualelor modificări sau situații neprevăzute în implementarea proiectului; - informarea echipei de implementare a proiectului cu privire la toate modificările și completările aduse procedurilor de implementare, precum și actelor legislative/reglementări tehnice în legătura directa cu implementarea proiectului; - urmărirea gradului de îndeplinirea a activităților conform graficului de activități și informarea beneficiarului cu privire la orice întărziere în derularea proiectului, prezentarea riscurilor și propuneri clare de remediere în vederea implementării în termen a proiectului; - elaborarea documentelor referitoare la planificarea, implementarea şi raportarea proiectului, specific managementului proiectelor finanţate prin AFM; - management și monitorizare din punct de vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de activități; - elaborarea şi/sau verificarea dosarelor Cererilor de transfer/rambursare şi a documentelor justificative necesare pentru avizarea şi autorizarea plăţilor.