Mentenanta sistem supraveghere video

  SEAP
  ID
  DA35424376
  Data
  03 Aprilie 2024
  Valoare
  36.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti, Bucuresti
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Mentenanta sistem supravegehre video CCTV compus din camere de supraveghere de interior si de exterior Operatiune consta in: verificarea si testarea intregului sistem precum si a elementclor componente, individual, in vederea asigurarii functionalitatii acestora in conditii optime; - se vor asigura interventii de remediere a functionarii defectuoase a echipamentului, in conformitate cu specificaliile tehnice ale producatorului; - curatarea echipamentelor componente ale sistemului: DVR/NVR, camere, HDD; - toate operatiunile vor respecta indicatiile producatorului din cartea tehnica a fiecarui echipament; - in cazul in care un anumit echipament se constata a fi defect, remedierea acestuia nefiind posibila, acesta va fl inlocuit cu un echipament nou, doar cu avizul expres al achizitorului; - termenul maxim de efectuare a interventiilor este de 72 ore de la momentul constatarii defectiunii si instiintarea prestatorului; - curatarea si inspectia preventiva a echipamentului se fac de doua ori pe an. In caz de necesitate, aceste interventii pot fi efectuate la solicitarea expresa a achizitorului; - serviciile se vor efectua lunar, in perioada specificata in contract.
  Achizitii
  4.000 RON
  Cantitate: 9
  Unitate masura: 1
  Mentenanta sistem supraveghere video
  Mentenanta sistem supravegehre video CCTV compus din camere de supraveghere de interior si de exterior Operatiune consta in: verificarea si testarea intregului sistem precum si a elementclor componente, individual, in vederea asigurarii functionalitatii acestora in conditii optime; - se vor asigura interventii de remediere a functionarii defectuoase a echipamentului, in conformitate cu specificaliile tehnice ale producatorului; - curatarea echipamentelor componente ale sistemului: DVR/NVR, camere, HDD; - toate operatiunile vor respecta indicatiile producatorului din cartea tehnica a fiecarui echipament; - in cazul in care un anumit echipament se constata a fi defect, remedierea acestuia nefiind posibila, acesta va fl inlocuit cu un echipament nou, doar cu avizul expres al achizitorului; - termenul maxim de efectuare a interventiilor este de 72 ore de la momentul constatarii defectiunii si instiintarea prestatorului; - curatarea si inspectia preventiva a echipamentului se fac de doua ori pe an. In caz de necesitate, aceste interventii pot fi efectuate la solicitarea expresa a achizitorului; - serviciile se vor efectua lunar, in perioada specificata in contract.