SERVICII CONFIG SI CUSTOMIZARE PLATFORMA INF DE MANAG ORGANIZATIONAL, ASIG ACCES SI UTILIZ PLATF INF

  SEAP
  ID
  DA35424194
  Data
  03 Aprilie 2024
  Valoare
  4.501,68 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti, Bucuresti
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Achizitie SERVICII DE CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE PLATFORMEI INFORMATICE DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL - VIVA: Servicii de configurare si customizare aferente Platformei Informatice de Management Organizational - Viva - elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor instituției, - stabilirea obiectivelor generale și specifice, - stabilirea activităților ce vor fi procedurate, - realizarea registrelor de riscuri, - intocmirea situațiilor de raportare periodică. În baza tarifului lunar de asigurare servicii acces și utilizare platformă informatică de management organizational - VIVA, prestatorul se obligă să asigure achizitorului pe toată durata contractului, următoarele facilități: - Actualizarea automată a platformei informatice la fiecare modificare legislativă; - Accesul automat la toate modulele actualizate ale platformei informatice; - Sinteza modificărilor operate la fiecare actualizare; - Avertizarea automată la fiecare modificare a legislației de specialitate, cu marcarea documentelor, formularelor și rapoartelor pentru care au fost elaborate automat revizii/ediții noi și care trebuie tipărite și distribuite; - Securitatea bazei de date prin salvări automate după fiecare operațiune; - Integritatea bazei de date prin realizarea de operațiuni automate de mentenanță; - Asistență tehnică și de specialitate direct pe stațiile de lucru ale utilizatorilor în sistem; Completarea formularelor cerute de terți în legătură cu implementarea documentelor SCIM si CEAC
  Achizitii
  4.501,68 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  SERVICII DE CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE PLATF. DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL VIVA - Grădiniță
  SERVICII DE CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE PLATFORMEI INFORMATICE DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL - VIVA: Servicii de configurare si customizare aferente Platformei Informatice de Management Organizational - Viva - elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor instituției, - stabilirea obiectivelor generale și specifice, - stabilirea activităților ce vor fi procedurate, - realizarea registrelor de riscuri, - intocmirea situațiilor de raportare periodică. În baza tarifului lunar de asigurare servicii acces și utilizare platformă informatică de management organizational - VIVA, prestatorul se obligă să asigure achizitorului pe toată durata contractului, următoarele facilități: - Actualizarea automată a platformei informatice la fiecare modificare legislativă; - Accesul automat la toate modulele actualizate ale platformei informatice; - Sinteza modificărilor operate la fiecare actualizare; - Avertizarea automată la fiecare modificare a legislației de specialitate, cu marcarea documentelor, formularelor și rapoartelor pentru care au fost elaborate automat revizii/ediții noi și care trebuie tipărite și distribuite; - Securitatea bazei de date prin salvări automate după fiecare operațiune; - Integritatea bazei de date prin realizarea de operațiuni automate de mentenanță; - Asistență tehnică și de specialitate: telefonic și prin intervenții de la distanță direct pe stațiile de lucru ale utilizatorilor în sistem ”Remote desktop connection”; - Completarea formularelor cerute de terți în legătură cu implementarea documentelor SCIM și CEAC; Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este: - pentru serviciile de configurare platformă informatică de management organizational - Viva - pret fix de achizitie ; - pentru serviciile de asigurare acces și utilizare platforma informatică se percepe un cost lunar conform contractului, dupa expirarea perioadei gratuite.