SERVICII DE PRELUCRARE/INTRODUCERE DATE FINANCIAR-CONTABILE

  SEAP
  ID
  DA35424019
  Data
  03 Aprilie 2024
  Valoare
  26.100 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti, Bucuresti
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Prestatorul se obligă să prelucreze/introducă, datele financiar-contabile în sistemul Informatic privind: a) efectuarea procedurilor pentru efectuarea plăților: introducere buget în sistemul Informatic creare angajamente legale recepția bugetului corectarea erorilor apărute prin note de corecție b) raportări lunare pe tipuri de bugete (local, de stat și de venituri proprii), pentru fiecare în parte: întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea contului de execuție non trezor întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanță de verificare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere situație plăți restante c) raportări trimestriale pe tipuri de bugete (local, de stat și de venituri proprii), pentru fiecare în parte: întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației plăților efectuate și a sumelor declarate întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației activelor și datoriilor financiare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea contului de execuție non trezor întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanta de verificare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere situatie plăți restante întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere proiecte cu finanțare externa întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere cheltuieli aferente programelor externe. d) depunerea situațiilor în luna decembrie, pen
  Achizitii
  2.900 RON
  Cantitate: 9
  Unitate masura: luna
  SERVICII DE PRELUCRARE/INTRODUCERE DATE FINANCIAR-CONTABILE
  Prestatorul se obligă să prelucreze/introducă, datele financiar-contabile în sistemul Informatic privind: a) efectuarea procedurilor pentru efectuarea plăților: introducere buget în sistemul Informatic creare angajamente legale recepția bugetului corectarea erorilor apărute prin note de corecție b) raportări lunare pe tipuri de bugete (local, de stat și de venituri proprii), pentru fiecare în parte: întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea contului de execuție non trezor întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanță de verificare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere situație plăți restante c) raportări trimestriale pe tipuri de bugete (local, de stat și de venituri proprii), pentru fiecare în parte: întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației plăților efectuate și a sumelor declarate întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației activelor și datoriilor financiare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea contului de execuție non trezor întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanta de verificare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere situatie plăți restante întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere proiecte cu finanțare externa întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere cheltuieli aferente programelor externe. d) depunerea situațiilor în luna decembrie, pentru închiderea anului financiar, pe tipuri de bugete (local, de stat și de venituri proprii), pentru fiecare în parte: întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunerea contului de execuție non trezor întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanță deschisă luna 12 întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere Balanță de verificare depunerea execuției non trezor, după validarea formularelor anterioare întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației activelor fixe corporale amortizabile întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației activelor fixe necorporale amortizabile întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației modificărilor în structura activelor întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației acțiunilor părților sociale întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației plăților efectuate și a sumelor declarate întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea situației activelor și datoriilor financiare întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere proiecte cu finanțare externă întocmire și pregatire formulare electronice pentru depunere cheltuieli aferente programelor externe. e) întocmirea și pregatire formulare electronice pentru depunerea altor situații financiare necesare pentru închiderea anului financiar, conform normelor legale în vigoare.. Servicii de procesare de date in aplicatia SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania Incarcare date financiare in submodulele BUGETE si PLATI - buget initial, buget final, plati efectuate in fiecare luna. Introducere date aferente anului financiar in curs, respectiv bugetul initial, •bugetele rectificate in cursul anului, •bugetul final, •platile efectuate lunar in cursul anului. Semnarea si transmiterea in sistemul informatic al national de raportare Forexebug se realizeaza de catre angajatul unitatii in baza documentelor electronice puse la dispozitie de prestator. Valoarea de catalog este determinata pentru un volum de munca de 20 h/luna.