Servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Prevenirea si Stingerea Incendiilor

  SEAP
  ID
  DA35423644
  Data
  03 Aprilie 2024
  Valoare
  4.327,68 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti, Bucuresti
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor
  Achizitii
  5,88 RON
  Cantitate: 736
  Unitate masura: angajat
  Servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Prevenirea si Stingerea Incendiilor
  SSM Intocmire Documente ale administratorului conform art. 15 H.G.1425 / 2006 (normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 – Legea Securitatii si Sanatatii in Munca) Intocmirea documentelor de autoritate ale administratorului; Intocmire instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca; Elaborarea tematicilor de instruire - testare pentru toate fazele de instruire; Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare. Asistenta de specialitate in cazul controalelor in partea Inspectoratului Teritorial de Munca. PSI Intocmire Documente ale administratorului conform ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor Planifica activitatile de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul organizatiei, întocmeste documentele operative specifice activitatii de protectie civila, aparare împotriva incendiilor si situatiilor de urgenta ( instructiuni , grafice , tematici , planuri ,etc.) Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor pentru aparate, echipamente si utilaje electrice; Evidenta exercitiilor de interventie efectuate; Evidenta notelor de control intern Evidenta permiselor de lucru cu foc deschis. Organizarea si participarea la exercitii de evacuare in situatii de urgenta. Asistenta in cazul controalelor din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Pret: 5.88 RON/luna/angajat + 19% TVA