DOCUMENTATII AUTORIZARE LUCRARI CONSTRUCTII SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC

  SEAP
  ID
  DA35023739
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  12.504 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Saulesti, Gorj
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  1. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 4. Verificarea proiectului 5. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 6. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 7. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
  Achizitii
  12.504 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  DOCUMENTATII AUTORIZARE LUCRARI CONSTRUCTII SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC
  1. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 4. Verificarea proiectului 5. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 6. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor 7. Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii