Strategia Nationala Anticoruptie - HarrisonApp (Platformă de management )

  SEAP
  ID
  DA35023515
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  5.500 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Gradistea, Calarasi
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  S.C. HARRISON CONSULTING&MANAGEMENT S.R.L. vă propune un parteneriat viabil bazat pe o soluție software de management care vă oferă consultanță online și descărcarea rapidă a tuturor documentelor necesare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivel de instituție: Elaborare documente utile procesului de aderare la SNA • Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 • Informatii generale SNA • Documentele Grupului de lucru pentru implementarea S.N.A • Document numire Grup de lucru SNA • Documente de organizare Grup de lucru - Convocator de ședință al Grupului de lucru pentru implementarea S.N.A; - Minuta ședinței Grupului de lucru pentru implementarea SNA; - Registrul ședințelor Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Ghid de bune practici în domeniul anticorupţiei, eticii și integrităţii • Ghid de lucru privind implementarea măsurilor anticorupție confrom SNA • Inventarul masurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare • Plan de integritate • Document de aprobare a planului de integritate • Raport privind Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate • Structurarea informatiilor conform Standardului general de publicare a informaţiilor de interes public Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției (cf. Hotărâre de Guvern nr. 1269/ 17 decembrie 2021) I. Cod eti
  Achizitii
  5.500 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Strategia Nationala Anticoruptie - HarrisonApp (Platformă de management )
  S.C. HARRISON CONSULTING&MANAGEMENT S.R.L. vă propune un parteneriat viabil bazat pe o soluție software de management care vă oferă consultanță online și descărcarea rapidă a tuturor documentelor necesare pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivel de instituție: Elaborare documente utile procesului de aderare la SNA • Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 • Informatii generale SNA • Documentele Grupului de lucru pentru implementarea S.N.A • Document numire Grup de lucru SNA • Documente de organizare Grup de lucru - Convocator de ședință al Grupului de lucru pentru implementarea S.N.A; - Minuta ședinței Grupului de lucru pentru implementarea SNA; - Registrul ședințelor Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție Ghid de bune practici în domeniul anticorupţiei, eticii și integrităţii • Ghid de lucru privind implementarea măsurilor anticorupție confrom SNA • Inventarul masurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare • Plan de integritate • Document de aprobare a planului de integritate • Raport privind Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate • Structurarea informatiilor conform Standardului general de publicare a informaţiilor de interes public Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției (cf. Hotărâre de Guvern nr. 1269/ 17 decembrie 2021) I. Cod etic/deontologic/de conduită • Model Cod de etică II. Consilierul de etică • Document de numire a consilierului de etică • Planul anual de activități privind consilierea etică • PO Etică și integritate III. Declararea cadourilor • PO Declararea cadourilor IV. Declararea averilor și a intereselor • PO Declarații de avere si interese V. Incompatibilități • PO Conflictul de interese și regimul incompatibiliăților VI. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage) • PO Monitorizarea situațiilor de pantouflage • PO Soluționarea conflictelor de muncă VII. Transparență în procesul decizional • PO Semnalarea neregularităților • PO Gestionarea abaterilor VIII. Accesul la informații de interes public • PO Liberul acces la informațiile de interes public • PO Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal • PO Combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul IX. Protecția avertizorului în interes public • PO Avertizorii in interes public X. Funcțiile sensibile • PO Funcțiile sensibile XI. Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică - Model Registru riscurilor de corupție - Model Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere;