Servicii de proiectare faza unica pentru un obiectiv de interes local

  SEAP
  ID
  DA35022971
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  14.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Sarulesti, Buzau
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Servicii de proiectare faza unica pentru un obiectiv de interes local: PARCARE AUTO CU PLATFORMA FUNCTIONALA SI STATIE DE REINCARCARE ELECTRICA PENTRU AUTOTURISME Serviciile presupun: elaborare Documentatii tehnice la faza DOA (Documentatii acorduri si avize) / PT / DDE / CS / Liste cantitati + verificare - in formatul statuat prin HG 907/2016, si in conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Documentatiile se vor preda in 3 exemplare hard, si 1 exemplar pe suport electronic (soft). Documentatiile vor fi elaborate potrivit prevederilor legale in vigoare (HG 907/2016 si Legea 10/2005) si normativelor tehnice aplicabile. Documentatiile vor fi intocmite de persoane / specialisti autorizate cf prevederilor legale in vigoare
  Achizitii
  14.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: ron
  Servicii proiectare faza DTAC+Proiect tehnic
  Documentație în vederea depunerii spre finanțare a clădirii publice aferent Acțiunea 2.1 B Eficiență energetică Clădiri publice Apel PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8 Documentatia va conține: Documentatie obtinere avize conform certificat de urbanism Documentatie obtinere autorizatie de construire Proiect tehnic și detalii de execuție