SERVICII DE SUPRAVEGHERE EXECUTIE LUCRARI PRIN DIRIGINTE/DIRIGINTI DE SANTIER AUTORIZAT/AUTORIZATI

  SEAP
  ID
  DA35022899
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  20.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Topolog, Tulcea
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Supravegherea execuției lucrărilor, prin diriginte/diriginți de santier autorizat/autorizați pentru obiectivul „Înființare centru de colectare prin aport voluntar in Comuna Topolog, Județul Tulcea„.Serviciile vor fi prestate pe toată perioada de execuție a lucrărilor, respectiv până la terminarea efectivă a lucrărilor. În vederea semnării contractului , se va prezenta: Certificat constatator ONRC, autorizație diriginte de șantier
  Achizitii
  20.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Servicii dirigentie de santier Infiintare centru de colectare prin aport voluntar Topolog
  Servicii dirigentie de santier Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Topolog, judetul Tulcea