Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor-Construire bransamente la reteaua de canalizare

  SEAP
  ID
  DA35022798
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  15.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Giurgita, Dolj
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Serviciile care vor fi prestate consta in asigurarea asistentei acordate beneficiarului in: - stabilirea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; - intocmirea documentatiilor de atribuire; - stabilirea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor si intocmirea strategiei de contractare; - redactarea si publicarea anunturilor in sistemul electronic;- - derularea procedurilor de achizitie publica la termenele si in conditiile stabilite; - redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti; - redactarea solicitarilor de clarificare referitoare la ofertele depuse; - elaborarea proceului-verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire si a comunicarii rezultatului procedurii de atribuire catre ofertanti; - intocmirea dosarului achizitiei publice.
  Achizitii
  15.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor
  Serviciile care vor fi prestate consta in asigurarea asistentei acordate beneficiarului in: - stabilirea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; - intocmirea documentatiilor de atribuire; - stabilirea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor si intocmirea strategiei de contractare; - redactarea si publicarea anunturilor in sistemul electronic;- - derularea procedurilor de achizitie publica la termenele si in conditiile stabilite; - redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti; - redactarea solicitarilor de clarificare referitoare la ofertele depuse; - elaborarea proceului-verbal de deschidere a ofertelor, a raportului procedurii de atribuire si a comunicarii rezultatului procedurii de atribuire catre ofertanti; - intocmirea dosarului achizitiei publice.