Serv aux dom ach publ Cres ef energ si gest intelig a energ in cladirile pub - cladire Pr Urmenis

  SEAP
  ID
  DA35022830
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  30.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Urmenis, Bistrita-Nasaud
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Servicii auxiliare in domeniul achizitiilor publice pentru “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice – cladire Primarie Urmenis” cuprinzand: - consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime in conformitate cu legislatia in vigoare; - intocmirea documentatiei de atribuire prevazuta de legislatia in vigoare; - asistenta la lansarea procedurii in SEAP; - asistenta la intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici care doresc sa participe la procedura, daca este cazul; - asistenta la intocmirea Formularului de integritate; -asistenta de specialitate pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica (participarea ca expert extern cooptat - tehnic, economic sau juridic, la sedinte de evaluare a ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante); - intocmirea raport expert; - asistenta la intocmirea proceselor verbale intermediare, a raportului procedurii si a comunicarilor privind rezultatul procedurii; - asistenta la intocmirea punctului de vedere catre CNSC – daca este cazul; - asistenta la intocmirea contractului de lucrari; - publicarea anuntului de atribuire in SEAP; - asistenta la finalizarea Formularului de integritate; - asistenta la intocmirea dosarului achizitiei publice.
  Achizitii
  30.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Servicii auxiliare in domeniul achizitiilor publice
  Servicii auxiliare in domeniul achizitiilor publice in vederea initierii si derularii procedurilor de achizitie publica pentru produse/servicii/ lucrari prin procedura simplificata, cuprinzand: - consiliere pentru alegerea procedurii de atribuire optime in conformitate cu legislatia in vigoare; - intocmirea documentatiei de atribuire prevazuta de legislatia in vigoare; - asistenta la lansarea procedurii in SEAP; - asistenta la intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici care doresc sa participe la procedura, daca este cazul; - asistenta la intocmirea Formularului de integritate; - asistenta de specialitate pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica (participarea ca expert extern cooptat - tehnic, economic sau juridic, la sedinte de evaluare a ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante); - intocmirea raport expert; - asistenta la intocmirea proceselor verbale intermediare, a raportului procedurii si a comunicarilor privind rezultatul procedurii; - asistenta la intocmirea punctului de vedere catre CNSC – daca este cazul; - asistenta la intocmirea contractului de produse/servicii/lucrari; - publicarea anuntului de atribuire in SEAP; - asistenta la finalizarea Formularului de integritate; - asistenta la intocmirea dosarului achizitiei publice;.