DELEGARE SIP/Service, intretinere, reparatii, mentenanta sistem de iluminat public

  SEAP
  ID
  DA35022607
  Data
  12 Februarie 2024
  Valoare
  12.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Targu Bujor, Galati
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Societatea are o experinta de peste 25 de ani in executarea serviciilor de intretinere, reparare, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public ,,SIP", iar prin prezenta oferta de servicii/mentenanta iluminat public, venim in sprijinul AUTOTITATILOR PUBLICE sa mentinerea sistemului de iluminat public la parametrii functionali proiectati. Executarea contractului se va realiza cu personal calificat, autorizat ANRE si specialisti in iluminat, echipamente de lucru la inaltime autorizate, aparate de masura si control dedicate intretinerii iluminatului public. Oferta presupune derularea unor servicii/mentenanta a ,,SIP" sau delegarea serviciului de iluminat public pe durata contractului astfel: - verificarea functionarii sistemului de iluminat public, - intretinere, reparare, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public ,,SIP", pe raza autoritatii contractante, - mentinerea sistemuluuminat publici de iluminat public la parametrii functionali proiectati, - reparatii, intretinere si programare puncte de aprindere pe decade de anotimp, - verificat si reparat aparate de iluminat cu LED (inlosuit LED, modul LED-uri, driver, conexiuni), - verificat si reparat aparate de iluminat mercur - Hg (inlocuit bec, balast, ingniter, condensator, conexiuni), - verificat si reparat aparate de iluminat sodiu - Na (inlocuit bec, balast, ingniter, condensator, conexiuni) - verificat si reparat retea iluminat public. - toaletare arbori din retele de iluminat publ
  Achizitii
  12.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: servicii prestate
  DELEGARE SIP/Service, intretinere, reparatii, mentenanta sistem de iluminat public
  Societatea are o experinta de peste 25 de ani in executarea serviciilor de intretinere, reparare, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public ,,SIP", iar prin prezenta oferta de servicii/mentenanta iluminat public, venim in sprijinul AUTOTITATILOR PUBLICE sa mentinerea sistemului de iluminat public la parametrii functionali proiectati. Executarea contractului se va realiza cu personal calificat, autorizat ANRE si specialisti in iluminat, echipamente de lucru la inaltime autorizate, aparate de masura si control dedicate intretinerii iluminatului public. Oferta presupune derularea unor servicii/mentenanta a ,,SIP" sau delegarea serviciului de iluminat public pe durata contractului astfel: - verificarea functionarii sistemului de iluminat public, - intretinere, reparare, modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public ,,SIP", pe raza autoritatii contractante, - mentinerea sistemuluuminat publici de iluminat public la parametrii functionali proiectati, - reparatii, intretinere si programare puncte de aprindere pe decade de anotimp, - verificat si reparat aparate de iluminat cu LED (inlosuit LED, modul LED-uri, driver, conexiuni), - verificat si reparat aparate de iluminat mercur - Hg (inlocuit bec, balast, ingniter, condensator, conexiuni), - verificat si reparat aparate de iluminat sodiu - Na (inlocuit bec, balast, ingniter, condensator, conexiuni) - verificat si reparat retea iluminat public. - toaletare arbori din retele de iluminat public. - alte servicii solicitate de beneficiar. Valoarea tatala a contractului/an va rezulta din totalitatea facturlor care se vor face strict pentru serviciile prestate conform situatiilor de lucrari care vor cuprinde operatiile/serviciile executate si a materialelor folosite/interventii, conform preturilor din devizul oferta atasat, ce cuprinde valoarea manoperei pentru serviciile sus mentionate pe unitatea de masura si pretul pentru materiale pe bucata. S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. detine LICENTA Clasa 2 nr.5180 din 21.21.2020 valabila pana la 03.09.2025 pentru serviciul de iluminat public emisa de A.N.R.S.C. S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. detine Atestat nr. 15569/24.02.2020 de tip C1A respectiv 15570/24.02.2020 de tip C2A eliberat de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI. S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L. are implementat si certificat sistemului calitatii SR EN ISO 9001/ 2015, sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015, sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR EN ISO 45001/ 2018. - Executarea lucrarilor se va realiza cu personal calificat, autorizat ANRE, echipamente de lucru la inaltime (autoscari) autorizate, aparate de masura si control dedicate lucrarilor de iluminat public. - Firma are o experienta de peste 29 de ani in executie de lucrari retele electrice MT/JT si executie lucrari iluminat public, modernizare si intretinere.