Consultanta in elaborare si implementare proiecte in cadrul PNRR

  SEAP
  ID
  DA31618059
  Data
  13 Octombrie 2022
  Valoare
  39.000 RON
  Stare
  Oferta acceptata
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Livezeni, Mures
  FurnizorTipul contractului
  Servicii
  Cod CPVDescriere:
  Acordarea de consultanţă pentru pregătirea proiectului de investiţii: • analiza şi evaluarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului şi cheltuielilor ce urmează a fi efectuate; • personalizarea listei documentelor necesare şi verificarea conformităţii tuturor documentelor cu privire la îndeplinirea criteriilor programului de finanţare; • întocmire cerere de finanţare, inclusiv anexele, declarațiile aferente; • recomandări cu privire la condiţiile implementării proiectului ca acesta să poată fi decontat în întregime şi implementat în întregime conform planului de proiect; • ansamblarea tuturor pieselor componente pentru dosarul de finanţare şi asigurarea conformităţii întregii documentaţii cu Ghidul Solicitantului; • depunerea/înregistrarea online în timp a dosarului de finanţare la Finanţator, în exemplarele impuse; • asigurarea completării documentaţiei depuse la Finanţator cu toate informaţiile suplimentare solicitate şi respectând toate condiţiile impuse de către acesta; • contact permanent cu Finanţatorul cu privire la proiect şi notificarea Beneficiarului cu privire la orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanţare; • asistarea Beneficiarului la semnarea contractului cu Finanţatorul. Acordarea de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului de investiţii: • decontarea completă a proiectului de finanţare, în conformitate cu ghidul finanţatorului; • consultanţă cu privire la informarea şi publicitatea privind proiectul...
  Achizitii
  39.000 RON
  Cantitate: 1
  Unitate masura: bucata
  Consultanta in elaborare si implementare proiecte in cadrul PNRR
  Acordarea de consultanţă pentru pregătirea proiectului de investiţii: • analiza şi evaluarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului şi cheltuielilor ce urmează a fi efectuate; • personalizarea listei documentelor necesare şi verificarea conformităţii tuturor documentelor cu privire la îndeplinirea criteriilor programului de finanţare; • întocmire cerere de finanţare, inclusiv anexele, declarațiile aferente; • recomandări cu privire la condiţiile implementării proiectului ca acesta să poată fi decontat în întregime şi implementat în întregime conform planului de proiect; • ansamblarea tuturor pieselor componente pentru dosarul de finanţare şi asigurarea conformităţii întregii documentaţii cu Ghidul Solicitantului; • depunerea/înregistrarea online în timp a dosarului de finanţare la Finanţator, în exemplarele impuse; • asigurarea completării documentaţiei depuse la Finanţator cu toate informaţiile suplimentare solicitate şi respectând toate condiţiile impuse de către acesta; • contact permanent cu Finanţatorul cu privire la proiect şi notificarea Beneficiarului cu privire la orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanţare; • asistarea Beneficiarului la semnarea contractului cu Finanţatorul. Acordarea de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului de investiţii: • decontarea completă a proiectului de finanţare, în conformitate cu ghidul finanţatorului; • consultanţă cu privire la informarea şi publicitatea privind proiectul; • consultanţă continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerinţelor Finanţatorului şi asistarea beneficiarului în timpul verificării oficiale anunţate efectuate de către Finanţator la sediul beneficiarului şi/sau la faţa locului; • elaborarea raportărilor lunare/trimestriale/finale către Finanţator cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerinţele Finanţatorului, respectiv cu legile comunitare şi naţionale, pe toată durata implementării proiectului, şi elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiţiei pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (dacă este cazul); • contact permanent cu Finanţatorul cu privire la proiect şi notificarea Beneficiarului cu privire la orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanţare;