Consultanta in elaborare si implementare proiecte in cadrul PNRR

SEAP
ID:
DA31588548
Data:
10/10/2022
Stare:
Oferta acceptata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Panet, Mures
Furnizor:
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
Valoare:
49.000 RON
Descriere:
Pentru obiectivul de investitii: Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Kádár Márton, Comuna Pănet, județul Mureș Acordarea de consultanţă pentru pregătirea proiectului de investiţii. Acordarea de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului de investiţii.
Achizitii:
49.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Consultanta in elaborare si implementare proiecte in cadrul PNRR
Acordarea de consultanţă pentru pregătirea proiectului de investiţii: • analiza şi evaluarea condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului şi cheltuielilor ce urmează a fi efectuate; • personalizarea listei documentelor necesare şi verificarea conformităţii tuturor documentelor cu privire la îndeplinirea criteriilor programului de finanţare; • întocmire cerere de finanţare, inclusiv anexele, declarațiile aferente; • recomandări cu privire la condiţiile implementării proiectului ca acesta să poată fi decontat în întregime şi implementat în întregime conform planului de proiect; • ansamblarea tuturor pieselor componente pentru dosarul de finanţare şi asigurarea conformităţii întregii documentaţii cu Ghidul Solicitantului; • depunerea/înregistrarea online în timp a dosarului de finanţare la Finanţator, în exemplarele impuse; • asigurarea completării documentaţiei depuse la Finanţator cu toate informaţiile suplimentare solicitate şi respectând toate condiţiile impuse de către acesta; • contact permanent cu Finanţatorul cu privire la proiect şi notificarea Beneficiarului cu privire la orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanţare; • asistarea Beneficiarului la semnarea contractului cu Finanţatorul. Acordarea de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului de investiţii: • decontarea completă a proiectului de finanţare, în conformitate cu ghidul finanţatorului; • consultanţă cu privire la informarea şi publicitatea privind proiectul; • consultanţă continuă pe tot parcursul implementării proiectului cu privire la respectarea cerinţelor Finanţatorului şi asistarea beneficiarului în timpul verificării oficiale anunţate efectuate de către Finanţator la sediul beneficiarului şi/sau la faţa locului; • elaborarea raportărilor lunare/trimestriale/finale către Finanţator cu privire la faptul că proiectul este implementat în conformitate cu cerinţele Finanţatorului, respectiv cu legile comunitare şi naţionale, pe toată durata implementării proiectului, şi elaborarea raportului anual privind durabilitatea investiţiei pe toată durata monitorizării proiectului după implementare (dacă este cazul); • contact permanent cu Finanţatorul cu privire la proiect şi notificarea Beneficiarului cu privire la orice schimbări oficiale intervenite în procesul de finanţare;
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro