Servicii de consultanță în vederea asigurării expertizei specializate necesare pentru facilitarea deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii simplificate derulate de către UAT Municipiul Turnu Măgurele, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect <<Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu energie electrică Port Turnu Măgurele – Primăria Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman” realizat în vederea asigurării bunei implementări a activităților proiectului ”Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Magurele”, cod SMIS 150009, cofinanțat în cadrul POIM 2014-2020>>

  SEAP
  ID
  DAN2081515
  Data publicare
  04 Ianuarie 2024 - 12:37
  Data finalizare
  25 Octombrie 2023 - 21:00
  Data contract
  04 Ianuarie 2024 - 12:36
  Valoare
  12.600 RON
  Stare
  Publicat
  Modalitate de desfasurare
  Offline
  Tipul contractului
  Servicii
  Cod CPVCategorie CPV
  SERVICII
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Turnu Magurele, Teleorman
  OfertantLocalitate
  Plopsoru, Romania
  Achizitii
  -